Psie Chrupki Sklep Dla Psów
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia i wykorzystywania w Sklepie internetowym Psie Chrupki danych osobowych przy uwzględnieniu wymogów RODO (tj. wymogów prawnych wynikających w szczególności z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Administratorem Państwa danych jest Łukasz Chabiera oraz Sylwia Ewelina Tarka prowadzący wspólnie działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą „Psie Chrupki spółka cywilna'', z siedzibą w Cierpięta 19, 07-111 Cierpięta, zarejestrowaną w systemie centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej prowadzonej w systemie elektronicznym przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: 824-181-02-59, Regon: 385184125, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika, prowadząca Sklep internetowy Psie Chrupki.

Sklep internetowy Psie Chrupki przywiązuje olbrzymią wagę do bezpieczeństwa Państwa danych oraz do informowania Państwa na każdym etapie o sposobie ich wykorzystania przez Sklep jak również o Państwa prawach z tym związanych.

 1. Sklep internetowy gromadzi Państwa dane w następujący sposób:
  • za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie Sklepu, przy wykorzystaniu których Państwo dobrowolnie przekazujecie swoje dane Administratorowi,
  • poprzez gromadzenie plików "cookies" (tzw. "ciasteczka") stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są głównie do dopasowania strony Sklepu do preferencji i oczekiwań danego Klienta, bez identyfikowania go ("cookies" identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych bez łączenia tych danych z danymi osobowymi Klientów pozyskanymi np. podczas rejestracji w Sklepie internetowym), regulamin cookies znajdziecie Państwo tutaj: https://psiechrupki.pl/pl/i/Polityka-plikow-cookies/24 ,
  • poprzez informacje uzyskane od podmiotu prowadzącego serwisy społecznościowe Facebook oraz Instagram, które ten uzyskał instalując "cookies" na komputerach Klientów odwiedzających fanpage https://www.facebook.com/PsieChrupki  i https://www.instagram.com/psiechrupki na tych serwisach, albo chociażby klikających przycisk "Lubię to" umieszczony przez Facebook na stronach innych serwisów internetowych (w tym wyjątkowym przypadku administratorem Państwa danych osobowych są równocześnie Administrator i podmiot prowadzący serwisy społecznościowe Facebook oraz Instagram).
 2. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.

 3. Cele i podstawy przetwarzania. Państwa dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:

  1. Korzystanie ze Sklepu internetowego bez rejestracji, dane Klientów korzystających ze Sklepu internetowego w trybie „bez rejestracji” (tj. bez zakładania Konta Klienta w Sklepie internetowym) przetwarzane są przez Administratora w jednym bądź kilku następujących celach:
   • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientom treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6, ust. 1, lit. b RODO),
   • obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie internetowym - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6, ust. 1, lit. b RODO),
   • obsługi reklamacji dokonywanych przez Klientów niezarejestrowanych w Sklepie internetowym - podstawa prawna przetwarzania - obowiązek prawny wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi (podstawa prawna art. 6, ust.1, lit. c) RODO) względnie - prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna art. 6, ust.1, lit. f) RODO),
   • analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Klientów a także ich preferencji w celu poprawy jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
   • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw,
   • marketingowych Administratora oraz innych podmiotów, w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6, ust. 1. lit. f RODO).
  2. Rejestracja w Sklepie internetowym w celu dokonywania zakupów. Klienci dokonujący rejestracji w Sklepie internetowym poprzez założenie Konta Klienta, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia oraz obsługi tego konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (adres e-mail oraz hasło) jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta Klienta. Dane osobowe podane administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:
   • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta Klienta w Sklepie internetowym, w tym realizacji zamówień Klienta - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6, ust. 1, lit. b RODO),
   • obsługi zakupów dokonywanych za pośrednictwem Konta Klienta - podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6, ust. 1. lit. b RODO),
   • obsługi reklamacji dokonywanych przez Klientów zarejestrowanych w Sklepie internetowym - podstawa prawna przetwarzania - obowiązek prawny wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi (podstawa prawna art. 6, ust.1, lit. c) RODO) względnie - prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna art. 6, ust.1. lit. f) RODO),
   • analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Klientów a także ich preferencji w celu poprawy jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
   • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw,
   • marketingowych Administratora oraz innych podmiotów - w szczególności związanych z prezentowaniem reklamy behawioralnej - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f RODO).
  3. Rejestracja w Sklepie internetowym na potrzeby korzystania z usługi Newsletter - Klienci podający swój adres e-mail w powyższym celu i składający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów marketingowych, zgadzają się na przetwarzanie ich danych w następujących celach:
   • otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji i materiałów marketingowych o ofercie Administratora i poszczególnych produktach składających się na nią, o wydarzeniach, imprezach i konkursach organizowanych przez Administratora lub takich, w których ona sama uczestniczy oraz innych kwestiach związanych z działalnością Administratora, które Administrator uzna za godne przekazania Klientom. W ramach usługi Newsletter Użytkownicy mogą otrzymywać informacje handlowe i przekazy reklamowe pochodzące od osób trzecich. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO.
  4. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji. W celu optymalnego dopasowania przesyłanej Państwu informacji handlowej do Państwa preferencji możemy w ramach marketingu bezpośredniego stosować profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie oznacza wykorzystanie Państwa danych osobowych do przybliżonego określenia Państwa preferencji zakupowych. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji polegać będzie na automatycznym wyborze - w oparciu o tak określone preferencje zakupowe - która informacja handlowa będzie dla Państwa interesująca i rezygnację z wysyłania informacji, która nie spełnia tego warunku. Profilowanie i zautomatyzowane podejmowanie decyzji w oparciu o wyniki profilowania opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora i (art. 6, ust. 1, lit. f RODO) polegającym na potrzebie dotarcia do Klientów i potencjalnych Klientów z ofertą jak najtrafniej dopasowaną do ich potrzeb. Od przetwarzania Państwa danych w opisanym wyżej zakresie możecie Państwo wnieść sprzeciw zgodnie z ust. 8, pkt. 4 poniżej.

  5. Google Analytics. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f RODO), polegającym na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, koncern ten przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez prawo europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. W ramach Google Analytics Administrator zbiera również dane demograficzne oraz dane o zainteresowaniach. W ramach ustawień plików cookies bezpośrednio z poziomu naszej strony mogą Państwo wyłączyć cookies Google Analytics. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

  6. Google Ads. Korzystamy z narzędzi marketingowych Google Ads zapewnianych przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Ads promujemy naszą stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Wykorzystujemy również narzędzia remarketingowe. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Państwa urządzeniu remarketingowy plik cookie firmy Google, który z pomocą anonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będziecie Państwo zalogowani podczas wizyty na naszej stronie internetowej w serwisie Google, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, koncern ten przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez prawo europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Ads, zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

  7. Google Tag Manager. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager zapewnianego przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Z pomocą Google Tag Manager kontrolujemy prowadzone przez nas kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystasz z naszych stron. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f RODO), polegającym na marketingu własnych produktów lub usług oraz optymalizacji strony internetowej Administratora. Przy okazji odwiedzin strony internetowej Administratora automatycznie pozostawiany jest w Państwa urządzeniu plik cookie firmy Google, który z pomocą anonimowego identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Państwa stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach, kontrolowanie efektywności tych reklam oraz inne działania związane z kontrolą Państwa zachowania na stronie. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Państwa kontem oraz wykorzystanie informacji z Państwa konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli w takim przypadku będą Państwo zalogowani w serwisie Google podczas wizyty na naszej stronie internetowej, Google wykorzysta Państwa dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo Państwa dane osobowe z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, koncern ten przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

  8. Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Państwa reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6, ust. 1, lit. f RODO), polegającym na marketingu własnych produktów lub usług. W celu kierowania do Państwa reklam spersonalizowanych pod kątem Państwa zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Państwa korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Państwa identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjęli Państwo w ramach naszej strony. Informujemy Państwa jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Państwu zebranymi w ramach korzystania przez Państwa z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku mogą Państwo również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez prawo europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony mogą Państwo wyłączyć Pixel Facebooka.

  9. Narzędzia społecznościowe. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są Państwo u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikając w przycisk "Lubię to" lub "Udostępnij", to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

   Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
   Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
   Google - https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

   Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

  10. Wideo. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube oraz Vimeo. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA dotyczące usługi YouTube oraz pliki cookies firmy Vimeo Inc., 555 West 18th Street, Nowy Jork 10011, USA. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzą się Państwo na ich załadowanie, powstrzymajcie się Państwo przed odtwarzaniem wideo. Gdy odtwarzacie Państwo wideo, Google lub Vimeo otrzymują o tym informacje, nawet jeśli nie posiadacie Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są Państwo u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do serwisu Google lub Vimeo, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtworzenie wideo na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. Jeśli nie chcą Państwo, aby Google lub Vimeo przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) oraz Vimeo (https://vimeo.com/privacy).

  11. Logi serwera. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Państwa adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego Państwo korzystają. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Państwa identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.
 4. Bezpieczeństwo danych. Państwa dane są chronione w następujący sposób:
  • Dane szyfrowane są 256-bitowym systemem SSL,
  • Zarządzanie usługami poprzez przeglądarkę internetową jest zabezpieczone kwalifikowanym certyfikatem SSL, potwierdzonym i wydanym przez odpowiednią do tego jednostkę,
  • Wszystkie przesyłane dane za pomocą formularzy oraz w strefie wymagającej autoryzacji są szyfrowane,
  • Wszystkie próby logowania do stref wymagających autoryzacji są rejestrowane przez system bezpieczeństwa Administratora,
  • W systemie zapisujemy informację dotyczące konta, które wykonywało logowanie, adresu IP oraz hosta osoby wykonującej połączenia,
  • Hasła dostępowe do stref wymagających autoryzacji muszą zawierać minimum 6 znaków.
 5. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu:
  • podmiotom należącym do Sklepu internetowego, wspomagającym Administratora w obsłudze Sklepu internetowego,
  • operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do Państwa rąk przesyłek wysyłanych w wykonaniu złożonego zamówienia lub w związku z jego złożeniem,
  • doradcom prawnym oraz firmom windykacyjnym w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń na gruncie Umowy,
  • agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez nas działań marketingowych i reklamowych,
  • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Państwa dane osobowe, usługi hostingowe itp.
 6. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

  Państwa dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w przypadkach, o których mowa powyżej w ust. 3, pkt. e-j. Państwa dane nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych, chyba że będzie to wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Okres przetwarzania danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny dla osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 3 powyżej. Po tym okresie zostaną one w całości usunięte.

 8. Prawa osoby, której dotyczą dane. Przysługują Państwu następujące prawa:
  • prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych,
  • prawo do usunięcia Państwa danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie a nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Państwo sprzeciwu względem przetwarzania danych),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinni Państwo wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Państwa ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem). Przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw, lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego),
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem).
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium